www.ldjinacovice.cz

Výše náhradního plnění za rok 2021

  • Náhradní plnění je splatné nejpozději do 30.12.2021.
  • Pro rok 2021 byly schváleny 2x brigády za vlastněný podíl
  • Částka náhradního plnění při neodpracování žádné brigády je stanovena členskou schůzí na 720 Kč za jeden vlastněný podíl.
  • Platbu je možné provést převodem na účet LD Jinačovice:
  • 125 430 530 / 0300 ,  VS: 2021122 .
  • Uveďte vaše celé jméno a příjmení do textového pole příjemce
Copyright 2019 Lesni družstvo Jinačovice. All rights reserved.