www.ldjinacovice.cz

O nás

  • Majetek LD Jinačovice se nachází na území Jihomoravského kraje a v obci s rozšířenou působností Kuřim v přírodním parku Baba o velikosti pozemku 134 ha .
  • Veškeré pozemky jsou zařazeny do kategorie lesa zvláštního určení se zvýšenou rekreakční funkcí.
  • Na těchto pozemcích je přísný zákaz veškeré motorové a automobilové dopravy, rozdělávání ohňů ničení nebo kácení porostů.
  • Hlavním cílem LD Jinačovice je obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů, zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního zdroje ve prospěch příštích generací.
  • Pro dosažení těchto stanovaných cílů LD Jinačovice vypracovalo hospodárský plán s platností do roku 2021.
  • Nedílnou součástí při udržbě a obnově  lesních porostů jsou pravidelné konzultace s odborným lesním hospodářem Ing. Vařejkou.
  • Členskou základnu Lesního družstva Jinačovice tvoří celkem cca 90 členů.
  • Členové LD Jinačovice se každoročně schází na pravidelných brigádách při obnově nebo údržbě stávajicích porostů.
  • Platné stanovy Lesního družstva Jinačovice ke stáhnutí zde .
  • Zobrazená mapa obhospodařovaného porostu je přiložena níže.

Copyright 2019 Lesni družstvo Jinačovice. All rights reserved.