www.ldjinacovice.cz

Výše náhradního plnění za rok 2021

Náhradní plnění je splatné nejpozději do 30.12.2021. Pro rok 2021 bylo schváleny 2x brigády za vlastněná podíl Částka náhradního plnění při neodpracování žádné brigády je stanovena členskou schůzí na 720 Kč za jeden vlastněný podíl. Platbu je možné provést převodem na účet LD Jinačovice: 125 430 530 / 0300 ,  VS: 2021122 . Uveďte vaše celé […]

Read More

Svolání pravidelné výroční členské schůze 23.9. 2021

Představenstvo družstva svolává podle článku 16.2 stanov pravidelnou výroční členskou schůzi družstva. Datum konání: 23.září 2021 Místo konání: Hostinec u Střížů, Jinačovice č.p.  5, 664 34 Brno – venkov Začátek jednání členské schůze je stanoven na 17:30 hodin Prezentace členů je od 17:00 hodin P r o g r a m : 1/ Zahájení členské […]

Read More
Copyright 2019 Lesni družstvo Jinačovice. All rights reserved.