www.ldjinacovice.cz

Výše náhradního plnění za rok 2023

Náhradní plnění je splatné nejpozději do 30.12.2023. Pro rok 2023 byla schválena min 1x brigády za vlastněný podíl Částka náhradního plnění při neodpracování žádné brigády je stanovena členskou schůzí na 720 Kč za jeden vlastněný podíl. Platbu je možné provést převodem na účet LD Jinačovice: 125 430 530 / 0300 ,  VS: 2023-122 . Uveďte vaše […]

Read More

Výše náhradního plnění za rok 2022

Náhradní plnění je splatné nejpozději do 30.12.2022. Pro rok 2022 byly schváleny 2x brigády za vlastněný podíl Částka náhradního plnění při neodpracování žádné brigády je stanovena členskou schůzí na 720 Kč za jeden vlastněný podíl. Platbu je možné provést převodem na účet LD Jinačovice: 125 430 530 / 0300 ,  VS: 2022122 . Uveďte vaše celé […]

Read More

Výše náhradního plnění za rok 2021

Náhradní plnění je splatné nejpozději do 30.12.2021. Pro rok 2021 byly schváleny 2x brigády za vlastněný podíl Částka náhradního plnění při neodpracování žádné brigády je stanovena členskou schůzí na 720 Kč za jeden vlastněný podíl. Platbu je možné provést převodem na účet LD Jinačovice: 125 430 530 / 0300 ,  VS: 2021122 . Uveďte vaše celé […]

Read More
Copyright 2019 Lesni družstvo Jinačovice. All rights reserved.