www.ldjinacovice.cz

Spustili jsme nový ON-LINE portál člena družstva

Lesní družstvo Jinačovice spouští do testovacího provozu nový evidenční portál.

Portál člena družstva nabízí přístup k výročním členským zprávám.

Přístup na portál je povolen jen platnému členu družstva.

Před prvním přihlášením je potřeba si vytvořit heslo. Odkaz na vytvoření hesla.

Člen družstva nahlíží jen do vlastní evidence.

Portál zobrazuje:

  • základní evidované údaje o členu družstva,
  • aktuální počet vlastněných členských podílů,
  • roční přehledy plnění povinností člena družstva.

Případné nalezené neshody v záznamech prosíme nahlaste na email info@ldjinacovice.cz .

Návod na vytvoření hesla

Odkaz na členský portál

představenstvo družstva

Copyright 2019 Lesni družstvo Jinačovice. All rights reserved.