www.ldjinacovice.cz

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, správci údajů a pro každého zpracovatele údajů dle rozsahu osobních údajů a účelu zpracování uvedeného výše.  

Účel zpracování osobních údajů

 • Evidence členů družstva a povinností členů dle platných stanov
 • Vedení kontaktů pro zasílání oznámení a svolávání členů
 • Plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů

Které osobních údaje zpracováváme

 • Identifikační údaje
 • Konataktní údaje

Doba zpracovávání

 • Po celou dobu platného členství
 • Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databáze.

Komu zpřístupňujme

 • Osobní údaje mohou být zpřístupněny představenstvu družstva jako správci osobních údajů, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností a dále případným zpracovatelům údajů, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

Vaše práva

 • Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu družstva nebo elektronicky na info@ldjinacovice.cz

Správce osobních údajů:

 • Lesního družstva Jinačovice
 • Jinačovice 83
 • 664 34 Kuřim
 • IĆ: 41539826

Formulář pro udělení / odvolání  souhlasu se upracováním osobních údajů ke stáhnutí zde …

Copyright 2019 Lesni družstvo Jinačovice. All rights reserved.