www.ldjinacovice.cz

Svolání pravidelné výroční členské schůze 24.9. 2020

Představenstvo družstva svolává podle článku 16.2 stanov pravidelnou výroční členskou schůzi družstva.

Datum konání dne 24.září 2020.

Místo konání: Obecní úřad, Jinačovice č.p.  83, 664 34 Brno – venkov.

Začátek jednání členské schůze je stanoven na 17:30 hodin

Prezentace členů je od 17:00 hodin

P r o g r a m :

1/ Zahájení členské schůze

2/ Volba mandátové komise

3/ Zpráva mandátové komise o počtu přítomných 

4/ Volba návrhové komise

5/ Zpráva o činnosti družstva za rok 2019 

6/ Zpráva o finančním hospodaření a řádné účetní uzávěrce za rok 2019

7/ Zpráva o činnosti a výsledcích kontrolní komise za rok 2019

8A/ Odvolání členů představenstva družstva

8B/ Schválení členů představenstva družstva

8C/ Odvolání členů kontrolní komise

8D/ Schválení členů kontrolní komise 

9/ Plán práce na rok 2020/2021

10/ Náhradní plnění za neodpracované brigádnické hodiny na rok 2020/2021

11/ Diskuse, dotazy, připomínky a náměty pro další činnost

12/ Usnesení

13/ Ukončení členské schůze

Upozornění:

Nemůže-li se člen družstva účastnit členské schůze, může udělit písemnou plnou moc jiné osobě (starší 18-ti let) a touto plnou mocí ji pověřit, aby se jednání schůze účastnila a jednala jménem nepřítomného člena. Text plné moci je uveden níže, je třeba doplnit všechny požadované údaje, podepsat plnou moc členem družstva a odevzdat při prezenci nebo zaslat elektronicky do datové schránky Lesního družstva ID schránky kr6tnc, na email: info@ldjinačovice.cz  nebo zaslat písemně na adresu družstva Jinačovice 83, 664 34 Kuřim.

Program schůze připraven a schválen představenstvem Lesního družstva ze dne 3.9.2020.

Roušky, respirátory budou po dobu členské schůze povinné.

2 thoughts on “Svolání pravidelné výroční členské schůze 24.9. 2020”

 1. Dobrý den,
  prosím Vás, neustále mi z vašeho družstva chodí na mobil 728 249 399 nějaké zprávy ( představenstvo, brigágy a tak). Nejsem členem, ani s Vama nemám nic společnýho. Prosím o vyřazení mého soukromého čísla z vašich oběžníkových zpráv a seznamů. Děkuju. Laďa

  1. Dobrý den.
   Děkujeme za Vaši informaci, uvedené číslo 728 249 399 jsme odebrali z naší evidenšní databáze.
   Omlouváme se za vzniklé potíže.
   S přátelským pozdravem
   Bém Petr

Copyright 2019 Lesni družstvo Jinačovice. All rights reserved.