www.ldjinacovice.cz

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 30.5.2019

Představenstvo Lesního družstva Jinačovice, se sídlem Jinačovice č.p. 83, IČO 41539826 zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Dr, vložka 251

Svolává podle článku 16.2 stanov pravidelnou výroční členskou schůzi družstva.

Dne: 30. května 2019

Místo konání: Obecní úřad, Jinačovice č.p. 83, 664 34 Brno – venkov.

Začátek jednání členské schůze: 17:30

Prezentace členů od: 17:00

P r o g r a m :

1/ Zahájení členské schůze

2/ Volba mandátové komise

3/ Zpráva mandátové komise o počtu přítomných

4/ Volba návrhové komise

5/ Schválení nových členů družstva

6/ Zpráva o činnosti družstva za rok 2018

7/ Zpráva o finančním hospodaření a řádné účetní uzávěrce za rok 2018

8/ Zpráva o činnosti a výsledcích kontrolní komise za rok 2018

9/ Plán práce na rok 2019

10/ Náhradní plnění za neodpracované brigádnické hodiny na rok 2019

11/ Diskuse, dotazy, připomínky a náměty pro další činnost

12/ Usnesení

13/ Ukončení členské schůze

Upozornění:

Nemůže-li se člen družstva účastnit členské schůze, může udělit písemnou plnou moc jiné osobě (starší 18-ti let) a touto plnou mocí ji pověřit, aby se jednání schůze účastnila a jednala jménem nepřítomného člena. Text plné moci je uveden níže, je třeba doplnit všechny požadované údaje, podepsat plnou moc členem družstva a odevzdat při prezenci nebo zaslat elektronicky do datové schránky Lesního družstva ID schránky kr6tnc nebo zaslat písemně na adresu družstva Jinačovice 83, 664 34 Kuřim.

Program schůze připraven a schválen představenstvem Lesního družstva ze dne 2.5.2019.

Vladimír Stodůlka, předseda družstva

Adresa Jinačovice 82 . Obecní úřad Jinačovice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright 2019 Lesni družstvo Jinačovice. All rights reserved.