www.ldjinacovice.cz

Svolání pravidelné výroční členské schůze 6.října 2022

Představenstvo družstva svolává podle článku 16.2 stanov pravidelnou výroční členskou schůzi družstva. Datum konání: 6.října 2022 Místo konání: Hostinec u Střížů, Jinačovice č.p.  5, 664 34 Brno – venkov Začátek jednání členské schůze je stanoven na 17:30 hodin Prezentace členů je od 17:00 hodin P r o g r a m : 1/ Zahájení členské […]

Read More

Výše náhradního plnění za rok 2022

Náhradní plnění je splatné nejpozději do 30.12.2022. Pro rok 2022 byly schváleny 2x brigády za vlastněný podíl Částka náhradního plnění při neodpracování žádné brigády je stanovena členskou schůzí na 720 Kč za jeden vlastněný podíl. Platbu je možné provést převodem na účet LD Jinačovice: 125 430 530 / 0300 ,  VS: 2022122 . Uveďte vaše celé […]

Read More
Copyright 2019 Lesni družstvo Jinačovice. All rights reserved.